Kết quả tìm kiếm"5m" Đèn Công Viên

Kết quả tìm kiếm

Có 1 kết quả của từ khóa "5m"

AQP - VN - 5M
AQP - VN - 5M Trụ đèn công viên AQP - VN cao 5m ,
*Trụ đèn Sơn tĩnh điện màu đen
* Đáy ống thép 140 cao 1m - sắt 2,5 ly
* Ngọn ống thép phi 90 cao 3,5m - sắt 2 ly
* Tay cong Phi 49 - sắt dầy 2 ly
* Đế dập vuông 300 x 300...

Kết quả tìm kiếm"5m" Đèn Công Viên