Kết quả tìm kiếm"Trụ nhúng kẽm nóng 6m x 3mm" Đèn Công Viên

Kết quả tìm kiếm

Có 27 kết quả của từ khóa "Trụ nhúng kẽm nóng 6m x 3mm"
123

Trụ 6m thành phẩm
Trụ 6m thành phẩm Trụ 6m thành phẩm chuẩn bị xuất xưởng...
Trụ 6m thành phẩm
Trụ 6m thành phẩm Trụ 6m thành phẩm chuẩn bị xuất xưởng...
Trụ Đèn cao 6m x 3 ly
Trụ Đèn cao 6m x 3 ly TRỤ ĐÈN BÁT GIÁC – CÔN TRÒN
Dùng trong chiếu sáng giao thông công cộng , chiếu sáng cầu cảng , nhà nhá , nhà xưởng , khu công nghiệp , cụm công nghiệp .v..v…
ĐẶT ĐIỄM KỸ THUẬT
Trụ được thiết kế có lực kéo đầu trụ 150 kgf
Chịu được áp lực gió...
Trụ Đèn cao 7m x 3 ly
Trụ Đèn cao 7m x 3 ly TRỤ ĐÈN BÁT GIÁC – CÔN TRÒN
Dùng trong chiếu sáng giao thông công cộng , chiếu sáng cầu cảng , nhà nhá , nhà xưởng , khu công nghiệp , cụm công nghiệp .v..v…
ĐẶT ĐIỄM KỸ THUẬT
Trụ được thiết kế có lực kéo đầu trụ 150 kgf
Chịu được áp lực gió...
Trụ đèn bát giác 8m
Trụ đèn bát giác 8m TRỤ ĐÈN BÁT GIÁC – CÔN TRÒN
Dùng trong chiếu sáng giao thông công cộng , chiếu sáng cầu cảng , nhà nhá , nhà xưởng , khu công nghiệp , cụm công nghiệp .v..v…
ĐẶT ĐIỄM KỸ THUẬT
Trụ được thiết kế có lực kéo đầu trụ 150 kgf
Chịu được áp lực gió...
Bulong Móng Trụ
Bulong Móng Trụ ...
Trụ kiểu 7m x 3,5 ly
Trụ kiểu 7m x 3,5 ly TRỤ ĐÈN BÁT GIÁC – CÔN TRÒN
Dùng trong chiếu sáng giao thông công cộng , chiếu sáng cầu cảng , nhà nhá , nhà xưởng , khu công nghiệp , cụm công nghiệp .v..v…
ĐẶT ĐIỄM KỸ THUẬT
Trụ được thiết kế có lực kéo đầu trụ 150 kgf
Chịu được áp lực gió...
Trụ gang thô chưa sơn tĩnh điện
Trụ gang thô chưa sơn tĩnh điện ...
Trụ gang thành phẩm - đóng gói
Trụ gang thành phẩm - đóng gói ...
Đèn trụ AQP - 0306 - 1
Đèn trụ AQP - 0306 - 1 Đèn trang trí AQP 0306 /1 thích hợp chiếu sáng vĩa hè, công viên, giải phân cách, quảng trường , khu vui chơi giải trí, .v...v.
Các loại bóng thích hợp sử dụng ; Compact 18W - 23W Sodium 70w, Metal .v..v..
Thân , tay, Đế đèn được đúc bằng gang sơn...

123

Kết quả tìm kiếm"Trụ nhúng kẽm nóng 6m x 3mm" Đèn Công Viên